Patiƫnt

In 2006 begonnen Rolf Bloem (Reinier Haga Orthopedisch Centrum) en Sebastiaan Jansen (Eisenhower Kliniek en Alrijne Ziekenhuis), met het uitvoeren van kijkoperaties van de heup. Sindsdien hebben zij zich verder gespecialiseerd in deze operatie en voeren zij deze veelvuldig uit. Sinds 2014 werken zij samen onder de noemer Heupscopie.nl. In 2018 is het team van Heupscopie.nl uitgebreid met Marijn Rutgers en in 2019 met Hans van der Linden (Reinier Haga Orthopedisch Centrum)

Zorgverlener

De behandeling van heupproblemen middels een arthroscopie van de heup wordt in Nederland slechts in een beperkt aantal centra frequent uitgevoerd. Patiënten worden door andere hulpverleners naar deze centra verwezen. Naast huisartsen zijn orthopedisch chirurgen, sportartsen en fysiotherapeuten belangrijke verwijzers. Voor al deze verwijzers is hier aanvullende informatie te vinden.

Zorgverzekeraar

Heupscopie.nl is een unieke samenwerking tussen drie ervaren heupscopisten die hun werkwijzen geüniformeerd hebben, wetenschappelijk onderzoek verrichten en zich toetsbaar opstellen ten aanzien van hun kwaliteit van werken. Heupscopie.nl is het enige referentiecentrum in het land waar verregaande inhoudelijke samenwerking tussen meerdere experts op het gebied van de arthroscopie van de heup geëffectueerd is.

 

Dr. R.M. Bloem.

Drs. S.P.L. Jansen

Marijn Rutgers

Dr. M. Rutgers

Over ons

Heupscopie.nl  is een samenwerkingsverband tussen Rolf Bloem , Sebastiaan JansenMarijn Rutgers en Hans van der Linden, orthopedisch chirurgen met een uitgebreide ervaring op het gebied van de scopie van de heup. De samenwerking is erop gericht de kennis en ervaring te bundelen om de zorg voor patiënten te optimaliseren. Binnen het samenwerkingsverband wordt gebruik gemaakt van uniforme protocollen, worden patiëntencasussen besproken en wordt wetenschappelijk onderzoek verricht.
 
Onze missie
Heupscopie.nl levert excellente zorg op het gebied van arthroscopische chirurgie van het heupgewricht. Zij doet dit door intensieve samenwerking, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en transparantie.
 
Onze visie
Heupscopie.nl  behoort tot de top van de West-Europese behandelcentra voor arthroscopische chirurgie van het heupgewricht.

Ons team
Klik hier voor een overzicht van ons team.